Poglądy na kwestie socjalne i ich wpływ na polską scenę politycznąAbstract

.

Budnikowski T. (2002), Bezrobocie wyzwaniem współczesności, Poznań: Instytut Zachodni.

Budnikowski T. (2009), Bezrobocie wyzwaniem współczesności, Poznań: Instytut Zachodni.

Cynk M. (2002), Instrumenty kształtowania rynku pracy w Polsce, [w:] B. Ponikowski, J. Zarzeczny (red.), Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dziewięcka-Bokun L. (2002), O sposobach rozumienia polityki społecznej, [w:] B. Ponikowski, J. Zarzeczny (red.), Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Głąbicka K. (2001), Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.

Główny Urząd Statystyczny (2009), Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2009 r.

Golinowska S., Tarkowska E., Kopińska I. (2005), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania, metody, wyniki, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Gasińska M. (2006), Ubezpieczenie zdrowotne i ochrona zdrowia, [w:] A. Kurzynowski (red.), Polityka społeczna, , Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Golinowska S. (1997), Ubóstwo w Polsce w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. Synteza wyników badań, [w:] S. Golinowska (red.), Polska Bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Szyszka M. (2009), Ubóstwo rodzin w Polsce po 1989 r., [w:] D. Gizicka (red.), Społeczne dylematy Europy, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Dziennik Ustaw. 1991, Nr 55, poz. 234. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Dziennik Ustaw. 2003, Nr 45, poz. 391. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

Dziennik Ustaw. 2004, Nr 64, poz. 593. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Dziennik Ustaw. 2009, Nr 118, poz. 989. Ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach

Jankowska E. Czy Polska jest krajem o dużych rozpiętościach płacowych? http://www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.2056 (09.05.2010).

Kondziela J.:O związkach zawodowych http://www.kns.gower.pl/filozofia/nsk.htm (09.05.2010).


Published : 2010-01-01


StecykK., & OkrzesikJ. (2010). Poglądy na kwestie socjalne i ich wpływ na polską scenę polityczną. Political Preferences, (1). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4138

Krzysztof Stecyk  kstecyk@ath.bielsko.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Poland
Janusz Okrzesik 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).