Poparcie dla demokracji i integracji z Unią Europejską w perspektywie deklarowanych preferencji partyjnychAbstract

.

Bobiński K. (2005), Po referendum - nowa jakość polskiej debaty europejskiej?, [w:] M.Fałkowski, J.Kucharczyk (red.), Obywatele Europy. Integracja europejska w polskim życiu publicznym, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Dahl R. (2000), O demokracji. Kraków: Wydawnictwo Znak

Garlicki J. (2005), Demokracja i integracja europejska, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Góra M., Góra R., Pieprzyk R. (1998), Wiedza o Unii Europejskiej, [w:] Mach Z. (red.), Integracja europejska w oczach Polaków, Kraków: Instytut Studiów Strategicznych.

Hubner D. (2010), W Unii infrastruktura to za mało, „Gazeta Wyborcza”, 30.04-3.05.

Huntington S. (1995), Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Leśniewska G., Nikołajew J. (2004), Równość szans na rynku pracy Unii Europejskiej, [w:] Leoński J., Woźniak R. B. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie a wyzwania integracji europejskiej. Studia i materiały, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Machiavelli N. (1970), Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza. Wrocław: Ossolineum.

Niklewicz K. (2010), Unia po przejściach, „Gazeta Wyborcza”, 30.04-3.05.

Popiuk-Rysińska I. (1998), Unia Europejska, Warszawa: WSiP

Rousseau J. J. (2002), Umowa społeczna, Kęty: Wydawnictwo Antyk.

Sartori G. (1994), Teoria demokracji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Shapiro I. (2006), Stan teorii demokracji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Warchala M. (2001), Wizerunek Unii Europejskiej, [w:] Kolarska-Bobińska L. (red.), Polacy wobec wielkiej zmiany. Integracja z Unią Europejską, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.


Published : 2010-01-01


OkraskaT. (2010). Poparcie dla demokracji i integracji z Unią Europejską w perspektywie deklarowanych preferencji partyjnych. Political Preferences, (1). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4139

Tomasz Okraska  tomasz.okraska@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).