Wyborcy polskich partii politycznych wobec problemu rozwarstwienia społecznegoAbstract

Polish political parties voters and social stratification problem

Article refers to the ratio of the party and their constituents facing the problems of social stratification. The analysis underwent voters of elections to the European Parliament and election to the local governments 2014. There were considered five Polish parties: Platforma Obywatelska, Prawoi Sprawiedliwość, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe, Nowa Prawica of Janusz Korwin-Mikke. The respondents’ preferences were also examined in the relation to the place on the political scene declared by them and defining accordingly as left wing, right wing and centre. It was questioned whether differences in income between rich and poor in Poland are too large and whether the state should seek to reduce income inequalities of citizens. For the voters of most of the parties income differences were too high. The voter majority also believed that the state was to reduce the differences. The majority of opponents of the state involvement was only in the group of voters of Nowa Prawica. The views of voters slightly differed in the context of left and right division.

Key words:
polish party system, social stratification, left and right

Bobbio N. (1996), Prawica i lewica, Kraków: Wydawnictwo Znak.

BS/312/2012, Polacy o sprawiedliwości społecznej. Komunikat z badań, Warszawa: Centrum Badań Opinii Społecznej.

Godlewski T. (2008), Lewica i prawica w świadomości społeczeństwa polskiego, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Godlewski T. (2012), Identyfikacje ideologiczne społeczeństwa polskiego, „Preferencje Polityczne” 2012, nr 3.

GUS (2013), Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Anna Bieńkuńska, Tomasz Piasecki (red.), Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia.

GUS (2014), Dochody i warunki życie ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2013), Warszawa: Departament Badań Społecznych i Warunków Życia.

Karnowska D. (2010), Identyfikacja lewica – prawica i jej rozumienie w przestrzeni kulturowej, „Preferencje Polityczne” 2010, nr 1.

Leroy M. (2011), Między neoliberalizmem a „trzecią drogą": Poglądy społeczno-ekonomiczne w PO i SLD, [w:] Anna Pacześniak, Jean-Michel De Waele (red.), Ludzie partii. Idealiści czy pragmatycy? Kadry partyjne w świetle badań empirycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Sokół W. (2005), System partyjny w Polsce – specyfika, uwarunkowania, stabilizacja, [w:] Janusz Kornaś (red.), Partie polityczne: permanentne problemy. Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego.

Szawiel T. (1999), Zróżnicowanie lewicowo – prawicowe i jego korelaty, [w:] Radosław Markowski (red.), Wybory parlamentarne 1997. System partyjny, postawy polityczne, zachowania wyborcze, Warszawa: Friedrich Ebert Stiftung Przedstawicielstwo w Polsce.

Szawiel T. (2002a), Podział na lewicę i prawicę w Polsce po 1989 roku, [w:] Radosław Markowski (red.), System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Szawiel T. (2002b), Trwał i będzie trwał (długo), "Krytyka Polityczna" 2002, nr 2.

Turska-Kawa A., Wojtasik W. (2010), Struktura społeczna oraz preferencje partyjne w układzie autoidentyfikacji lewicowo-prawicowych, „Preferencje Polityczne” 2010, nr 1.

Wojtasik W. (2010), Kwestie ekonomiczne jako czynnik dyskrepancyjny identyfikacji politycznych, „Preferencje Polityczne” 2010, nr 1.

Wojtasik W. (2011), Lewica i prawica w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.

Zarycki T. (2000), O możliwości interpretacji struktury polskiej przestrzeni politycznej, „Studia Regionalne i Lokalne” 2000, nr 2(2).


Published : 2015-01-01


Tomczak, Łukasz. (2015). Wyborcy polskich partii politycznych wobec problemu rozwarstwienia społecznego. Political Preferences, (10). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4273

Łukasz Tomczak  timczak@poczta.onet.plAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).