Głosowanie elektroniczne jako alternatywna metoda uczestniczenia w wyborach – opinie PolakówAbstract

Electronic voting as an alternative method of participation in the elections – opinions of Poles

The research subject of this paper are the opinions of Poles on the implementation of one of the alternative methods of voting in elections and referendums - an electronically assisted voting. The main aim of the author is the analysis of the attitudes of Poles on the idea of establishment of e-voting in Poland, and their declarations regarding the use of e-voting (if such possibility). The findings would be supplemented with selected data from the public opinion polls realized by the Office of Human Rights Defender (Ombudsman).

Key words:
electronic voting, e-voting, Internet voting, opinions of Poles


Baliszewski T. (2014), Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich obywateli. Prezydent podpisał nowelizację, http://natemat.pl/112489,glosowanie-korespondencyjne-dlawszystkich-obywateli-prezydent-podpisal-nowelizacje# (2.07.2015).

Krimmer R. (2010), E-Voting in Austria. Current Status in and around Austria. 11 marca 2010 r., IECEG Conference, Belek, Turcja.

Maciejewski A. (2005), E-voting to kwestia czasu, http://www.computerworld.pl/news/83306/E.voting.to.kwestia.czasu.html (10.07.2015).

Musiał-Karg M. (2014), Electronic Voting. Selected issues concerning implementation of a new tool of civic democratic participation, [w:] Proceedings EIIC. The 3rd Electronic International Interdisciplinary Conference, EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, Slovakia.

Musiał-Karg M. (2012a), Elektroniczne referendum w Szwajcarii. Wybrane kierunki zmian helweckiej demokracji bezpośredniej, Poznań: WNPiD UAM.

Musiał-Karg M. (2012b), Is Electronic Voting a Panacea for a Low Turnout? Examples of Estonian e-Elections and Swiss e-Referendums, “Polish Political Science Yearbook” 2012: 428-443.

Musiał-Karg M. (2011a), Internetowe głosowanie w Estonii na przykładzie wyborów w latach 2005-2009, „Przegląd Politologiczny” 2011, nr 3: 99-117.

Musiał-Karg M. (2011b), The Theory and Practice of Online Voting. The Case of Estonia (selected issues), “Athenaeum. Polish Political Science Studies” 2011, nr 29: 180-198.

Nowina Konopka M. (2008), Elektroniczna urna, http://www.rpo.gov.pl/pliki/ 12066058070.pdf (15.03.2015).

Recommendation Rec (2004), 11 of the Committee of Ministers to member states on legal, operational and technical standards for e-voting, adopted by the Committee of Ministers on 30 September 2004 at the 898thmeeting of the Ministers’Deputies.

RP: Polacy do głosowania. Korespondencyjnego, 13.08.2013, http://www.rp.pl/artykul/1038725.html?print=tak&p=0 (dostęp: 10.05.2015).

Szymanek J. (2013), E-voting w świetle przepisów Konstytucji RP, http:// www.marketingpolityczny.org/e-voting-w-swietle-przepisow-konstytucji-rp/#.Va_ 4L_l8mNM (dostęp: 1.07.2015).

Ułatwienia w głosowaniu. Wiedza, opinie i oczekiwania. Komunikat z badań 2014, nr 5, Warszawa: CBOS.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa jest wynikiem prac parlamentu nad projektem poselskim wniesionym do Sejmu w lipcu 2013 r. (druk sejmowy nr 1786).

Wojtasik W. (2012), Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zbieranek J. (2011), Alternatywne procedury głosowania w Polsce na tle państw Unii Europejskiej, Studia BAS nr 3(27): 93-120.

Zbieranek J. (2005), W stronę reformy procedur głosowania w Polsce, Analizy i Opinie nr 52, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.


Published : 2015-01-01


Musiał-Karg, M. (2015). Głosowanie elektroniczne jako alternatywna metoda uczestniczenia w wyborach – opinie Polaków. Political Preferences, (10). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4277

Magdalena Musiał-Karg  magdalena.musial-karg@amu.edu.plAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).