Poparcie kandydata przez lidera partii a decyzje wyborców. Badania elektoratuAbstract

Support the candidate by the party leader and the decisions of voters. Electoral study

Competition in the elections makes it necessary for the participants to seek different ways of standing out from the others. One of the ways is to utilize the rule of the authority. The mechanism of the irradiation technique causes positive feelings to radiate from a person well-known to and respected byan electorate onto a less well-known person but connected with the former even through having a photo together. The aim of the paper is to show what position those polled took on the issue of using the rule of the authority in the election campaigns in 2014. The results of surveys conducted in the autumn of 2014 clearly show which party electorates are prone to be influenced by this type of advertising, whether by being directly told by the party leader which candidate should be voted for, or by the candidate's photo together with the party leader or chairman.

Key words:
election campaign, election advertising, irradiation technique


Cialdini R. (2010), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne.

Dobek-Ostrowska B. (2007), Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa: PWN.

Kuśmierski S. (2000), Reklama jest sztuką, Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

Łukasik-Turecka A. (2013), Audytywna reklama wyborcza na przykładzie nieodpłatnych audycji komitetów wyborczych w Polskim Radiu Lublin (wybory parlamentarne 2011 r.), [w:] Artur Jan Kukuła (red.), Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Łukasik-Turecka A. (2014a), Radiowa reklama wyborcza – polecać czy odradzać (uwagi politologa), „Roczniki Nauk Społecznych” 2014, vol. 6(42), nr 1.

Łukasik-Turecka A. (2014b), Audytywna reklama wyborcza jako narzędzie komunikowania politycznego, [w:] Monika Podkowińska (red.), Komunikacja społeczna – tendencje, problemy, wyzwania, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.


Published : 2015-01-01


Łukasik-Turecka, A. (2015). Poparcie kandydata przez lidera partii a decyzje wyborców. Badania elektoratu. Political Preferences, (10). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4279

Agnieszka Łukasik-Turecka  aturecka@kul.plAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).