Reklama negatywna i wizerunkowa w odbiorze polskiego elektoratuAbstract

Negative and visual advertising in the reception of Polish electorate

Growing professionalization and personalization of electoral campaigns have prompted political parties to concentrate on political image and negative campaigning. This tendency is mainly noticeable in TV advertisements. Presented article consists of two parts. The first one discusses the role of negative and image ads. The other part includes the results of research conducted by the author. The analysis shows that the vast majority of Polish electorate does not approve using of negative and image advertising. It can denote that voters are exhausted of permanent mutual attacks of two major Polish parties (Civic Platform, Law and Justice) and expect more issue-oriented politics.

Key words:
political advertising, advertising, negative ads, political image, image ads


Adamik-Szysiak M. (2012), Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005-2010, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Adamik-Szysiak M. (2014), Audiovisual political advertising in communication strategies of Polish political parties: The case of the parliamentary campaign in 2011, “Polish Journal of Communication” 2014, vol. 7, no. 2(13).

Biocca F. (1991), Looking for units of meaning in political ads, [in:] Frank Biocca (ed.), Television and political advertising, Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.

BS/156/2011, Społeczny odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w Internecie. Raport z badań, Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

BS/178/2014, Odbiór kampanii wyborczej i przedwyborcza aktywność polityczna w Internecie. Raport z badań, Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

Cwalina W. (2004), Polityczna reklama negatywna, [w:] Marek Jeziński (red.), Marketing polityczny. W poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, Toruń: Wydawnictwo DUET.

Cwalina W., Falkowski A. (2005), Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Cześnik M., Kotnarowski M. (2011), Nowy wymiar politycznego współzawodnictwa: Polska solidarna versus Polska liberalna, „Studia Polityczne” 2011, nr 27.

Dobek-Ostrowska B. (2009), Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym, Warszawa: PWN.

Gronbeck B.E. (1994), Negative Political Ads and American Self Images, [in:] Arthur H. Miller, Bruce E. Gronbeck (eds.), Presidential Campaigns & American Self Images, Oxford: Westview Press.

Johnson-Cartee K.S., Copeland G.A. (1991), Negative political advertising, Hillsdale: Lawrence Erlbaum.

Kaid L.L. (2004), Political Advertising, [in:] Lynda Lee Kaid (ed.), Handbook of political communication research, Mahwah – New Jersey – London: Lawrence Erlbaum Associates.

Kaid L.L., Johnston A. (2001), Presidential Campaigns. Style and Content of Televised Political Advertising, Westport: Praeger.

KRRiT (2005a), Informacja o wydatkach i wykorzystaniu czasu antenowego w radiu i telewizji na emisje płatnych ogłoszeń wyborczych zleconych przez komitety wyborcze w trakcie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu RP w 2005 roku.

KRRiT (2005b), Informacja o wydatkach i wykorzystaniu czasu na emisję odpłatnych audycji wyborczych podczas kampanii wyborczej na urząd prezydenta RP.

KRRiT (2011), Informacja o wydatkach i wykorzystaniu czasu antenowego w radiu i telewizji na emisje płatnych ogłoszeń wyborczych zleconych przez komitety wyborcze w trakcie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r., Analiza Biura KRRiT nr 5.

Lau R.R., Sigelman L., Heldman C., Babbitt P. (1999), The effects of negative political advertisements: A meta-analytic assessment, “American Political Science Review” 1999, vol. 93.

Mazur M. (2007), Marketing polityczny: studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Merritt S. (1984), Negative political advertising: Some empirical findings, “Journal of Advertising” 1984, vol. 13(3).

Olczyk T. (2009), Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Olszanecka A. (2014), Ewolucja strategii marketingowych polskich partii politycznych 1989-2011 – od Studia Wyborczego do reklamy internetowej, „Polityka i Społeczeństwo” 2014, nr 3(12).

Pietraś Z.J. (1998), Decydowanie polityczne, Warszawa – Kraków: Wydawnictwo PWN.

Richardson G. (2002), Visual storytelling and the competition for political meaning in political advertising and news in campaign 2000, “American Communication Journal” 2002, vol. 5.

Schultz W. (2006), Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych w polityce, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Skarżyńska K. (2005), Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Stewart Ch.J. (1975), Voter perceptions of mudslingling in political communication, “Central States Speech Journal” 1975, vol. 26.


Published : 2015-01-01


Olszanecka-Marmola, A. (2015). Reklama negatywna i wizerunkowa w odbiorze polskiego elektoratu. Political Preferences, (10). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4280

Agata Olszanecka-Marmola  aga_olsz@o2.plAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).