Political Parties and Their Role in Determining a Territorial Division of PolandAbstract

A territorial division of a country constitutes the basis of a current organization of the communal life; hence its stability is a fundamental condition of an effective administration in a local, regional as well as statewide scale. Therefore, political parties that are involved in drafting the law as well as are entitled to accept or reject acts shall perform for the benefit of general public, but for particular reasons.

 

Key words:
territorial  division,  territorial  structure,  conception  of  division,  political programs


Bierndgarski H. (2009), PO zbiera podpisy przeciw inicjatywie PiS, „Dziennik Bałtycki”, 03.02.

BKSBI 53/1997, Biuletyn Kancelarii Sejmu. Biuro Informacyjne, nr 53/1997.

BKSBI 430/1998, Biuletyn Kancelarii Sejmu. Biuro Informacyjne, nr 430/1998.

BKSBI 433/1998, Biuletyn Kancelarii Sejmu. Biuro Informacyjne, nr 433/1998.

BKSBI 436/1998, Biuletyn Kancelarii Sejmu. Biuro Informacyjne, nr 436/1998.

BKSBI 469/1998, Biuletyn Kancelarii Sejmu. Biuro Informacyjne, nr 469/1998.

BKSBI 481/1998, Biuletyn Kancelarii Sejmu. Biuro Informacyjne, nr 481/1998.

BKSBI 510/1998, Biuletyn Kancelarii Sejmu. Biuro Informacyjne, nr 510/1998.

BKSBI 513/1998, Biuletyn Kancelarii Sejmu. Biuro Informacyjne, nr 513/1998.

BKSBI 592/1998, Biuletyn Kancelarii Sejmu. Biuro Informacyjne, nr 592/1998.

BKSBI 641/1998, Biuletyn Kancelarii Sejmu. Biuro Informacyjne, nr 641/1998.

BKSBI 706/1998, Biuletyn Kancelarii Sejmu. Biuro Informacyjne, nr 706/1998.

BKSBI 709/1998, Biuletyn Kancelarii Sejmu. Biuro Informacyjne, nr 709/1998.

Cyrankiewicz M., Domagalski M. (2014), Nie dla 49 województw, „Rzeczpospolita”, 08.01.

Dz.U. 1998, Nr 96, poz. 603. Ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.

Emilewicz J., Wołek A. (2000), Reformatorzy i politycy. Gra o reformę ustrojowa roku 1998 widziana oczami jej aktorów, Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Kamiński M. (2006), Szczęśliwa poselska siedemnastka, „Dziennik Bałtycki”, 24.02.

KPRM 1998, Podstawowe kryteria podziału terytorialnego kraju na powiaty i województwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, luty/marzec 1998, Warszawa.

Nagórski R. (2006), Wciąż walczą o środkowopomorskie, „Głos Pomorza”, 06.02.

Odpadł tylko Koszalin (1998), „Gazeta Wyborcza”, 17.07.

Olczyk E. (2014), Polacy nie chcą 49 województw, „Rzeczypospolita” 14.01.

Polechoński P. (2002), Premier dla nas łaskawszy, Głos Pomorza”, 14-15.09.

Projekt obywatelski (2003), Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Koszalin-Słupsk, Projekt ustawy z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Koszalin-Słupsk, sierpień.

Rada Powiatu Lęborskiego (2000), Uchwała z 30.06 2000 r. w sprawie podjęcia stanowiska dotyczącego umocnienia powiatu lęborskiego.

RM 101/1997, Uchwała Rada Ministrów nr 101 w sprawie zasadniczego przygotowania i przeprowadzenia reformy administracji publicznej, Warszawa, 23.12.1997.

Sejm RP - druk 24/1998, Projekt ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójszczeblowego podziału administracyjnego państwa.

Sejm RP - druk 230/1998, Projekt ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójszczeblowego podziału administracyjnego państwa.

Sejm RP - druk 230A/1998, Autopoprawka do projektu ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.

Sejm RP - druk 254/1998, Uzasadnienie projektu ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójszczeblowego podziału administracyjnego państwa.

Sejm RP - druk 254A/1998, Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójszczeblowego podziału administracyjnego państwa.

Sejm RP - druk 284/1998, Projekt ustawy o referendum opiniodawczym.

Sejm RP - druk 465/1998, Powiadomienie Marszałka Sejmu, Macieja Płażyńskiego, o odmowie podpisania ustawy z 1 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.

Słobodzian B. (2005), Współczesny system samorządu terytorialnego w Polsce, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Stankiewicz M. (2006), Północ kontra południe, „Rzeczpospolita”, 11.04.

Środkowopomorska akcja. Obywatelski pakiet (2003) „Kurier Szczeciński”, 28.08.

Teraz 100 tysięcy (2003), „Głos Koszaliński”, 28.03.

URM marzec 1996, Symulacja wprowadzenia powiatów. Raport końcowy. Streszczenie,[w:] Państwo sprawne, przyjazne, bezpieczne. Założenia programu decentralizacji funkcji państwa i rozwoju samorządu terytorialnego, Urząd Rady Ministrów, marzec 1996, Warszawa, załącznik nr 5.

URM czerwiec 1996, Państwo sprawne, przyjazne, bezpieczne. Założenia programu decentralizacji funkcji państwa i rozwoju samorządu terytorialnego, Urząd Rady Ministrów, czerwiec 1996, Warszawa.

Download

Published : 2015-06-01


Słobodzian, B. (2015). Political Parties and Their Role in Determining a Territorial Division of Poland. Political Preferences, (11). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4288

Beata Słobodzian  polbsl@ug.edu.plAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).