Rola mediów społecznościowych w komunikacji partii politycznych i podejmowaniu decyzji wyborczych przez ich wyborców.Abstract

The role of social media in the communication of political parties and the impact of them on voters’ decisions

The role of using of social media by the Polish political parties to communicate with internet users is still growing. Aricticle shows how voters are assessing credibility of political parties’ communication in social media and how they evaluate the impact of this communication on their decisions on election day. Article is based on polle results which was conducted after the parliamentary elections in 2015. The voter assessed communiation of political parties such as: Civic Platform, Law and Justice, Kukiz’15, Polisch People’s Party, United Left, .Modern, Together.

 

Key words:

social media, election campaign, parliamentary elections, website


Berezowski, G., Demografia użytkowników Instagrama w Polsce, https://napoleoncat.com/blog/demografia-uzytkownikow-instagrama-w-polsce (01.05.2016).

Bodys, M. (2015). Wykorzystanie mediów społecznościowych przez polskie parlamentarne partie polityczne poza okresem kampanii wyborczych, Wrocławskie Studia Politologiczne¸18/2015, 109-118.

Herbut, R. (2004). Partia Polityczna, [w:] A. Antoszewski, & R. Herbut (red.), Leksykon Politologii. Wrocław: alta 2.

Internauci 2015. Komunikat z badań CBOS, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_090_15.PDF, (24.05.2016).

Media społecznościowe jako kanały komunikacji – charakterystyka użytkowników, https://www.gemius.pl/agencje-aktualnosci/media-spolecznosciowe-jako-kanaly-komunikacji-charakterystyka-uzytkownikow.html, (24.05.2016).

Michalak, B., Antysystemowość partii protestu, https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/

item/1576/Antysystemowo%C5%9B%C4%87%20partii%20protestu.pdf?sequence=1, s.3-4 (24.05.2016).

Obrzut, M., Unikalny a realny. O użytkownikach w sieci. http://interaktywnie.com/biznes/blog-ekspercki/pomiar-efektywnosci/unikalny-a-realny-o-uzytkownikach-w-sieci-24041 (24.05.2016).

Wyniki badania Megapanel PBI/Gemius za czerwiec 2015, https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/wyniki-badania-megapanel-pbigemius-za-czerwiec-2015.html (24.05.2016).


Published : 2016-10-01


Bodys, M. (2016). Rola mediów społecznościowych w komunikacji partii politycznych i podejmowaniu decyzji wyborczych przez ich wyborców. Political Preferences, (12). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4744

Marta Bodys  martabodys@insightpr.pl
Uniwersytet Wrocławski  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).