Prezydencjalizacja zachowań wyborczych w elekcji parlamentarnej w 2015 rokuAbstract

Presidentialization of Electoral Face in Polish Parliamentary Election in 2015 year

In this article the author analyses the process by means of the quantitative and proportional distribution of answers regarding two questions. The first one concerns the leader effect and the second the social approval for television debates participated by the leaders of the two major political parties (the questions can be found next to the tables presenting the results of the study). In the research under consideration were used the same questions as in 2012 and 2013, when no nation-wide election was organized. The comparison of the results gathered in those “election-free” years and in 2015, when two important votings (presidential and parliamentary) took place may bring particularly interesting conclusions.

 

Key words:

presidentialisation, personalization, leader effect, electoral face, political parties


Bakvis, H. & Wolientz, S.B. (2005). Canada: Dominance and Presidentialization, (w:) T. Poguntke, P. Webb (red.), The Presidentialization of Politics. Oxford, New York: Oxford University Press.

Costa Lobo, M. & Curtice J. (red.), (2015), Personality Politics? The Role of Leader Evaluations in Democratic Elections. Oxford: Oxford University Press.

Costa Lobo, M. (2005). The Presidetialization of Portuguese Democracy?, (w:) T. Poguntke, P. Webb (red.), The Presidentialization of Politics. Oxford, New York: Oxford University Press.

Dziennik Ustaw. 2011, Nr 21, Poz. 112, Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., Kodeks Wyborczy.

Farrell, D. & Webb, P. (2000), Political Parties as Campaign Organizations, (w:) R.J. Dalton, M.P. Wattenberg (red.), Paries without Partisans. Political Change in Advanced Industrial Democracies. Oxford: Oxford University Press.

Farrell, D. (1996). Campaign Strategies and Tactics, (w:) R. LeDuc, R. Niemi, P. Norris (red.), Comparing Democracies. Elections and Voting in Global Perpectives. Thousand Oaks, London, New Dehli: SAGE.

Gackowski, T. & Łączyński, M. (red.). (2015). http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/komunikaty/wybory-2015/monitoring-wyborczy-telewizyjnych-serwisowinformacyjnych.-wybory-do-parlamentu-rp-2015.pdf, (28.05.2016).

Holmberg, S. & Oscarsson, H. (2011). Party Leader Effect on the Vote, (w:) K. Aarts, A. Blais,H. Schmitt (red.), Political Leaders and Democratic Elections. Oxford: University Press.

Kolczyński, M. (2015). „Substitute Candidate” in Polish Campaign Practice, Political Preferences, 11, 19-33.

Marciniak, E. (2013). Personalizacja zachowań wyborczych w Polsce w kontekście Modelu Zgodności Preferencji Politycznych. Warszawa: Elipsa.

Mazur, M. (2014). Polityka z twarzą. Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993–2011. Katowice: Wyd. UŚ.

Peszyński, W. (2012). Personalizacja kampanii parlamentarnej w Polsce 2011 roku, Athenaeum Polskie Studia Politologiczne, 35, 62-77.

Peszyński, W. (2013). Prezydencjalizacja zachowań elektoratu w roku niewyborczym 2012, Political Preferences, 6, 75-90.

Peszyński, W. (2014). Prezydencjalizacja zachowań elektoratu w 2013 roku na tle porównawczym z poprzednim sezonem „niewyborczycm”, Political Preferences, 8, 11-28.

Poguntke, T, & Webb P. (2005). The Presidentialization of Politics in Democratics Societies. A Framework of Analysis, (w:) T. Poguntke, P. Webb (red.), The Presidentialization of Politics. Oxford, New York: Oxford University Press.

Wiszniowski, R. (2005). Obraz współczesnych partii politycznych (typologie i klasyfikacje),(w:) A. Kasińska-Metryka, M. Skawińska (red.), Oblicza współczesnej polityki. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.


Published : 2016-10-01


Peszyński, W. (2016). Prezydencjalizacja zachowań wyborczych w elekcji parlamentarnej w 2015 roku. Political Preferences, (12). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4749

Wojciech Peszyński  peszynski@umk.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).