Społeczne postrzeganie metody door-to-doorAbstract

Public Perception of the Door-to-Door Method

The present text discusses the opinions of the Poles on the method of conducting the election campaign, which consists in the election candidate or his/her representative directly visiting homes of voters (the door-to-door method). The objective of the study described in this article was to find out whether the door-to-door method is regarded by voters as helpful to the candidate in the election and to what extent the voters are inclined to receive at their homes the candidate conducting the election campaign.

 

Key words:

door-to-door method, election campaign


Chmielewski, T., Malinowski, K. (2004). Door-to-door jako instrument aktywizacji wyborców, [w:] M. Jeziński (red.). Marekting polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu. Toruń: Dom Wydawniczy Duet.

Cwalina, W., Falkowski, A. (2006). Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dobek-Ostrowska, B. (2007). Komunikowanie polityczne i publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Janik-Wiszniowska, M. (2009). Promocja i reklama polityczna, [w:] A. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.). Marketing polityczny w teorii i praktyce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Łukasik-Turecka, A. (2013). Metoda door-to-door i jej zastosowanie przez lubelskich radnych w trakcie kampanii wyborczej do Rady Miasta w 2010 r. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 1, 263-280.

Szczudlińska-Kanoś, A. (2011). Marketing polityczny w regionie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pons, V. (2014). Does Door-to-door Canvassing Affect Vote Shares? Evidence from a Countrywide Field Experiment in France. http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/Pons_Hollandecanvassing_73ef83dd-2966-449f-8b80-76d2006d707c.pdf (28.08.2016).


Published : 2016-10-01


Łukasik-Turecka, A. (2016). Społeczne postrzeganie metody door-to-door. Political Preferences, (12). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4760

Agnieszka Łukasik-Turecka  aturecka@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II All articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).