Permanent campaign in Poland – causes, elements, importanceAbstract

A permanent campaign is one of the elements of political communication. It can be observed as a process since at least 2004. It results not only from the high media saturation of society, but also the instruments used during the campaign and the ways of managing it. The aim of this analysis is the description of the phenomenon of the permanent campaign in Poland in terms of its genesis, elements and importance.

The permanent campaign in Poland depends on several factors. First of all, its existence is possible thanks to the development of new media, political advising, and media visibility of politician’s activity. The permanent campaign has lasted in Poland since 2004. It is connected with the development of political consulting and the appearance for the first time in Poland of specific media performances, such as inquiry committees. They were a kind of media attraction for viewers.

An important element of the permanent campaign is the functioning of a multi-dimensional conflict between the rulers and the opposition. Antagonism is usually based on a different system of values, is difficult to eliminate, is profitable for both sides of the conflict, because it arouses the interest of the media and the audience’s attention.

 

Key words:

permanent campaign, political campaign, political communication


AGB Polska analizuje oglądalność komisji śledczej podczas wakacji. [AGB Poland examines the viewership of inquiry commissions during the holidays] http://mmp24.pl/artykuly/11456,agbpolska-analizuje-ogladalnosc-komisji-sledczej-podczas-wakacji (12.03.2016).

Biskup, B. (2011). Rozwój doradztwa politycznego w Polsce, [in:] K. Churska-Nowak, S. Drobczyński (eds), Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce. Poznań: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Blumenthal, S. (1982). The Permanent Campaign. New York: Simon & Schuster.

Borowska, K. (2011). Wszyscy spin doktorzy Prawa i Sprawiedliwości. http://www.rp.pl/artykul/638831.html? print=tak&p=0 (9.01.2016).

CBOS 117/97. Zainteresowanie wyborami. Komunikat z Badań nr 117/97. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

CBOS 135/2010. Polacy o sondażach i ich znaczeniu. Komunikat z Badań nr 135/2010. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

Dudek, A. (2007). Historia polityczna Polski 1989-2005, Kraków: Znak.

Francuz, P. (2005). Wpływ mediów na przebieg i wyniki politycznych kampanii wyborczych. Zeszyty Telewizyjne, 10, 167-179.

Garlicki, J. (2010). Komunikowanie polityczne – od kampanii wyborczej do kampanii permanentnej. Studia Politologiczne, 16, 26-45.

Gąsior, M. (2014). Sondaż na ogromnej próbie: PO wygrywa wybory, Korwin i Palikot w parlamencie. http://natemat.pl/101213,sondaz-na-ogromnej-probie-po-wygrywa-wyborykorwin-i-palikot-w-parlamencie (10.06.2014).

Grabowska, M. (2004). Cienie PRL, [in:] M. Marody (ed.), Zmiana czy stagnacja: społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji. Warszawa: Scholar.

Ignaczewski, G. (2005), Specyfika marketingu politycznego w Polsce. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Indulski, G., & Pleśniak, R. (2005). IV Prezydent Pospolitej. Wprost, 43/2005.

Janicki, M., & Władyka, W. (2005). Wybory jak rozbiory. Polityka, 44/2005.

Janion, M. (1992). Nie wszystko stracone. Polityka, 48/1992.

Łukasiak, A., & Zalewska, L. (2005). Polowanie na prezydenta. Newsweek, 40/2005.

Makarenko, V. (2011). Kampania, jakiej jeszcze nie było. Gazeta Wyborcza, 238/2011.

Marzęcki, R. (2012a). Konstruowanie wzajemnych relacji jako element stylu uprawiania polityki PO i PiS. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2, 99-116.

Marzęcki, R. (2012b). Konfliktowy styl uprawiania polityki a widoczność medialna, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 26, 279-294.

Mocek, S. (2004). Style politycznego myślenia i działania: perspektywa historyczna i wyzwania współczesności. Studia Polityczne, 16, 255-290.

Newman, B. I. (1999). Politics in an Age of Manufactured Images. Journal for Mental Changes, 5(2), 7-26.

Pieńkowski, R., & Podlaszewska, K. (1991). Raporty z Sopotu, [in:] M. Grabowska, I. Krzemiński (eds), Bitwa o Belweder. Warszawa: Myśl i Wyd. Literackie.

Piontek, D. (2011). Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.

Sabato, L. J. (2013). Barack Obama and New America. Changing Face of Politics. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.

Silverstein, K. (2015). Just Who Is Sidney Blumenthal, the Clintons’ Closest Advisor?, http://observer.com/2015/11/just-who-is-sidney-blumenthal-the-clintons-closest-advisor/ (29.03.2016).

Sondaże opinii publicznej [Public opinion polls]. Informacja nr 39/1992, Biuro Studiów i Ekspertyz, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_92/i-39.pdf (10.06.2014).

Staszkiewicz-Piekut, A. (2012). Tusk zmienił zdanie ws. ACTA; opozycja: to reakcja na sondaże (synteza). http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/tusk-zmienil-zdanie-ws-acta-opozycja-toreakcja-na-sondaze-synteza (10.06.2014).

Stysiak, M. (2015). Duda wygrał przez Facebooka. http://wyborcza.biz/biznes/1,147752,18001921,Duda_wygral_przez_Facebooka.html (10.03.2016).

Sułek, A. (2001). Funkcje (i dysfunkcje) badań opinii publicznej w ustroju demokratycznym. Przypadek Rzeczpospolitej Polskiej, [in:] E. Hałas (ed.), Rozumienie zmian społecznych. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Szafrański, J. (2009). Hermeneutyka dyskursu postpolitycznego, Annales Universitatis Mariae Curiae-Skłodowska. Sectio I, 34, 167-177.

Szawiel, T. (2002). Podział na lewicę i prawicę w Polsce po 1989 roku – jego sens i trwałość, [in:] R. Markowski (ed.), System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN & Friedrich Ebert Stiftung.

Wpolityce.pl (2015). Czy Andrzej Duda wygrał wybory dzięki internetowi? Paweł Szefernaker o kulisach kampanii prezydenckiej. NASZ WYWIAD, [Did Andrzej Duda win the election thanks to the internet? Paweł Szefernaker behind the scenes of the presidential campaign] http://wpolityce.pl/polityka/254307-czy-andrzej-duda-wygral-wybory-dzieki-internetowipawel-szefernaker-o-kulisach-kampanii-prezydenckiej-nasz-wywiad (10.03.2016).

Verćić, D. (1999). The Politics of Total Communication. Journal for Mental Changes, 5(2), 51-63.

Załuska, W. (2005). Dwie Polski kandydatów. Gazeta Wyborcza, 233/2005.

Zaręba, A. (2009). Spektakl medialny jako instrument kreowania wizerunku polityka, [in:] M. Sokołowski (ed.), Za kulisami spektaklu. Medialne wizerunki polityki. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Zaręba, A. (2014). Badania opinii publicznej oraz doradztwo polityczne: teoria i praktyka. Preferencje polityczne, 8, 145-159.

Download

Published : 2016-12-01


Zaręba, A. (2016). Permanent campaign in Poland – causes, elements, importance. Political Preferences, (13). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4766

Agnieszka Zaręba  agnieszkamagdalenazareba@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).