About the necessity of scientific research concerning regional and ethnoregional parties in Central and Eastern EuropeAbstract

The history of states situated in Central and Eastern Europe in nineteenth and twentieth centuries differs significantly from the history of contemporary them western democracies. Problems of decentralization and implementation of minorities rights was a democratic experiment between two world wars, without time for its consolidation. Also it was not a political priority for elites ruling between 1945 and 1989, nor even after the beginning of the democratic transition. Mentioned problems have decisively caused difficulties in defining relations between political centres and peripheries in states of Central and Eastern Europe, in the period of the political transition in the last decade of the twentieth century. However, it does not mean that politically significant processes in these states are taking place only in political centres and their only actors are state-wide-parties. For that reason the main aim of this paper will be to justify the necessity of scientific research concerning regional and ethnoregional parties as well as proto-parties in Central and Eastern Europe.

 

Key words:

political parties, regional parties, ethnicity, regionalism, Central and Eastern Europe


Anderson, B. (1983). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London-New York: Verso.

Antoszewski, A. (2009). Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

de Winter, L. (2001). The Impact of European Integration on Ethnoregionalist Parties. Working Paper 195, Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials.

de Winter, L., Gómez-Reino, M., & Lynch, P. (2006). Autonomist Parties in Europe: Identity Politics and the Revival of the Terrirorial Cleavage. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials.

Dz.U. (2011), Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112.

Fiala, P., Holzer, J., & Strmiska, M. (2002). Politické strany ve střední a východní Evropě. Brno: Masarykova Univerzita.

Herbut, R. (2002). Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jamróz, A. (1993). Demokracja współczesna. Wprowadzenie. Białystok: Temida 2.

Kitschelt, H. (1995). Formation of Party Cleavages in Post-Communist Democracies. Theoretical Propositions. Party Politics, 1(4), 447-472.

Kocsis, K., & Kocsis-Hodosi, E. (1998). Ethnic Geography of the Hungarian Minorities in the Carpathian Basin. Budapest: Exeon Bt.

Lewis, P. (2000). Political Parties in Post-Communist Eastern Europe. London: Routledge.

Lijphart, A. (1977). Political theories and the explanation of ethnic conflict in Western World: falsified predictions and plausible postdictions. [in:] M. J. Esman (ed.), Ethnic Conflict in the Western World. Ithaca: Cornell University Press.

Lipset, S.M., & Rokkan, S. (1967). Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives. New York: Free Press.

Markowski, R. (2009). Rozwój rozłamów socjopolitycznych: determinanty i konsekwencje. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Minahan, J. (2002). Encyclopedia of the Stateless Nations: Ethnic and National Groups Around the World. Westport-London: Greenwood Press.

Modrzejewski, A. (2013). Kaszubi wobec kwestii narodowej. Olsztyn: Forum Dialogu Publicznego.

Mordawski, J. (2005). Statystyka ludności kaszubskiej: Kaszubi u progu XXI wieku. Gdańsk: Instytut Kaszubski.

Myśliwiec, M. (2014). Pozycja partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Obracht-Prondzyński, C. (2002). Kaszubi: między dyskryminacją a regionalną podmiotowością. Gdańsk: Instytut Kaszubski.

Obracht-Prondzyński, C. (2007). Kim są Kaszubi?: nowe tendencje w badaniach społecznych. Gdańsk: Instytut Kaszubski.

Schakel, A.H. (2015). Nationalisation of regional elections in Central and Eastern Europe. East European Politics, 31(2), 229-247.

Sekuła, E.A. (2009). Po co Ślązakom potrzebny jest naród ?: niebezpieczne związki między autonomią a nacjonalizmem. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Sekuła, E.A. (2012). Być narodem?: Ślązacy o Śląsku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Sokół, W., & Żmigrodzki, M. (2008). Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Steiner, J. (1993). Demokracje europejskie. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Trosiak, C. (2016). Górny Śląsk: między regionalizmem – autonomią – separatyzmem. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.

von Beyme, K. (1982). Parteien in westlichen Demokratien. München: Piper.

Download

Published : 2016-12-01


Myśliwiec, M. (2016). About the necessity of scientific research concerning regional and ethnoregional parties in Central and Eastern Europe. Political Preferences, (13). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4984

Małgorzata Myśliwiec  malgorzata.mysliwiec@us.edu.pl
Slezská univerzita v Opavě  CzechiaAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).