„Zjednoczeni dla Śląska” - Upper-Silesians support for regional initiativeAbstract

Upper Silesia region is recognised as particular due to the forms of social and political behaviour of part of its residents. Upper-Silesians, as ethnic group having strong conviction about their separateness, build political affiliation based on the conflict centre – periphery, at least to some extent. This is certainly true for protagonist of Silesian regional movement, but this article deals with the problem whether voters act similarly. Moreover the article study to some extend the possibility of creation of ethnoregionalist party in the future and what kind of consequences this may have on the politics in the region.


Key words:

regionalist party, ethnoregionalist party, proto-party, Upper Silesians, Upper Silesia


Cybula, A., & Majcherkiewicz, T. (2005). Wielokulturowość regionu środkowoeuropejskiego a narody i państwa narodowe. Przykład Górnego Śląska. Sprawy Narodowościowe, 26: 135–56.

Dandoy, R. (2010). Ethno-regionalist parties in Europe: a typology. Perspectives on Federalism, 2(2): 194–220.

Domagała-Szymonek, K. (2015). Kongres RAŚ: Jerzy Gorzelik stworzy Śląską Partię Regionalną, „Dziennik Zachodni” 9.03.2015.

Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 Act of 5 January 2011 Electoral Code.

Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141 Act of 6 January 2005 on Ethnic and National Minorities and Regional Language.

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 604 Act of 27 June 1997 on Political Parties.

Gerlich, M. (2004). Co Górnoślązacy myślą o swoim narodzie? (Czyli w kręgu potoczności i lapidarnej werbalizacji). In: L.M. Nijakowski (ed.) Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Jodliński, L. (2015). 12 punktów dla Śląska, http://zjednoczenidlaslaska.pl/wiadomosci/leszek-jodlinski-12-punktow-dla-slaska/ (26.06.2016).

Kijonka, J. (2016). Tożsamość współczesnych Górnoślązaków. Studium socjologiczne. Katowice: Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski.

Kwaśniewski, K. (2004). Jeszcze o narodowości śląskiej. In: L.M. Nijakowski (ed.) Nadciagają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Lipset, S. M., & Rokkan, S. (1967). Cleavage Structures, Party Systems, and Voters Alignments: An Introduction. In: S. M. Lipset, & S. Rokkan (eds.) Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives, New York, NY: Free Press.

Markowski, R. (2009). Rozwój rozłamów socjopolitycznych: determinanty i konsekwencje . Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

M.P. 1991 nr 41 poz. 288, Announcement of Państwowa Komisja Wyborcza of 31 October 1991 on results of Elections to Lower Chamber of Polish Parliament, conducted on 27 October 1991.

Müller-Rommel, F. (1998). Ethno-regionalist parties in Western Europe: theoretical considerations and framework of analysis. In: L. de Winter & H. Türsan (eds.) Regionalist Parties in Western Europe, London and New York: Routledge.

Myśliwiec, M. (2014). Pozycja partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Myśliwiec, M. (2015). Zjednoczeni dla Śląska to ciekawy pomysł, “Jaskółka Śląska”, 22.10.2015.

Nijakowski, L.M. (2004). O procesach narodowotwórczych na Śląsku In: L.M. Nijakowski (ed.) Nadciagają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Peszyński, W. (2011). Kandydat czy partia? W poszukiwaniu determinant zachowań wyborczych elektoratu. Preferencje polityczne, 2: 227–48.

The Protection of Minorities in European Union. Thematic Comment no. 3 (2005), E.U. Network of Independent Experts on Fundamental Rights, http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/cfr_cdf_them_comments2005_en.pdf. (20.01.2017).

Rada Górnośląska poparła komitet “Zjednoczeni dla Śląska”, “Onet.pl” 27.08.2015, http://wiadomosci.onet.pl/slask/rada-gornoslaska-poparla-komitet-zjednoczeni-dla-slaska/tey0jm.

Results 2014 of the Elections to Decentralised Bodies : http://samorzad2014.pkw.gov.pl/357_rady_woj/0/24.

Results 2015 of the Parliamentary Elections: http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm/0/0.

Seiler, D.-L. (2005). Défendre la périphérie. In: P. Delwit (ed.), Les partis régionalistes en Europe. Des acteurs en développement?, Bruxelles: Université Libre de Bruxelles.

Sobolewska-Myślik, K. (2012). Partie i systemy partyjne na poziomie regionu. Przykład Szkocji i Katalonii . Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Strmiska, M. (2002). A Study on Conceptualisation of (Ethno)regional Parties. Central European Political Studies Review, 5 (2-3).

Szczepański, M. S. (2004). Regionalizm górnośląski: los czy wybór? In: L.M. Nijakowski (ed.) Nadciagają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Tomaszewski, J. (2015). O Śląsk trzeba powalczyć obywatelsko, “Jaskółka Śląska”, 5.10.2015.

Turska-Kawa, A., Wojtasik, W. (2010). Struktura społeczna oraz preferencje partyjne w układzie autoidntyfikacji lewicowo-prawicowych. Preferencje polityczne, 1: 123–28.

Wanatowicz, M. W. (2004). Od indyferentnej ludności do śląskiej narodowości? Postawy narodowe ludności autochtonicznej Górnego Śląska w latach 1945-2003 w świadomości społecznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Winter, L. de (1998). Conclusion: a comparative analysis of the electoral, office and policy success of ethoregionalist parties. In: L. de Winter, & H. Türsan (eds.) Regionalist Parties in Western Europe, London and New York: Routledge.

Wojtasik, W. (2011). Istotność wyborów i jej czynniki w świadomości społecznej. Preferencje polityczne, 2: 205–25.

Wódz, J. (2010). Górny Śląsk jako problem polityczny – spojrzenie socjologiczne. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 1: 34–51.

Wybrane tablice dotyczące przynależności narodowo-etnicznej, języka i wyznania. Dodatkowe tylko wersja elektroniczna. Narodowy Spis Powszechny 2011, Główny Urząd Statystyczny.

Województwo Śląskie 2012. Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Katowicach 2012.

Zasada, M. (2015). Wybory 2015: Zjednoczeni dla Śląska nie zjednoczyli wyborców. Co dalej z tą ideą?, „Dziennik Zachodni”, 27.10.2015, http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/9031936,wybory-2015-zjednoczeni-dla-slaska-nie-zjednoczyli-wyborcow-co-dalej-z-ta-idea,id,t.html (26.06.2016).

Zjednoczeni dla Śląska - Misja, http://zjednoczenidlaslaska.pl/misja/ (26.06.2016).

Download

Published : 2017-07-20


Muś, A. (2017). „Zjednoczeni dla Śląska” - Upper-Silesians support for regional initiative. Political Preferences, (14). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/5015

Anna Muś  anna.mus@onet.eu
Uniwersytet Śląski  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).