O pochodzeniu narodów. Między prymordializmem a modernizmemAbstract

On the Origin of Nations. Between primordialism and modernism

The essay concerns issue of origin of the nations. Author presents discussion about when nations were „discovered”. The main topic is dedicated dispute between main scientific approaches represented by primordialism, modernism, ethnosymbolism and perenialism. Author presents all of them and in the conlusions takes a stand in this discussion as a moderate modernist, who accepts some ideas of ethnosymbolism.

 

Key words:

nation, primordialism, modernism, ethnosymbolism


Balicki, Z. (2015). Nacyonalizm a patryotyzm, Przegląd Narodowy 1912, nr. 5. W: Z. Balicki. Państwo, naród i… polityka polska. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Calhoun, C. (2007). Nacjonalizm. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Citkowska-Kimla, A. (2006). Niemiecki romantyzm a nacjonalizm. W: S. Stępień (red.). Ideologie, doktryny i ruchy narodowe. Wybrane problemy. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Gellner, E. (1991). Narody i nacjonalizm. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Harari, Y. N. (2016). Od zwierząt do bogów. Krótka historia ludzkości. Warszawa: PWN.

Hobsbawn, E. (2010). Narody i nacjonalizm po 1780 roku. Program, mit, rzeczywistość. Warszawa: Difin.

Kłoskowska, A. (2005). Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: PWN.

Lawrence, P. (2007). Nacjonalizm. Teoria i praktyka. Warszawa: Książka i Wiedza.

Łuczewski, M. (2012). Odwieczny naród. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Samsonowicz, H. (1989). Przesłanki tworzenia się narodu mazowieckiego na przełomie XV i XVI wieku. W: M. Kula (red.). Narody. Jak powstawały i jak wybijały się na niepodległość?. Warszawa: PWN.

Smith, A. D. (2007). Nacjonalizm. Teoria, ideologia, historia. Warszawa: Wydawnictwo SiC!.

Smith, A. D. (2009a). Etniczne źródła narodów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Smith, A. D. (2009b). Kulturowe podstawy narodów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zientara, B. (1985). Świt narodów europejskich. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.


Published : 2017-08-01


Migalski, M. (2017). O pochodzeniu narodów. Między prymordializmem a modernizmem. Political Preferences, (15). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/5180

Marek Migalski  marek.migalski@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).