Politicization of the press in selected opinion-forming weeklies. Preliminary research reportAbstract

The aim of this article is to present the results of a research on media and policy relations in Polish media system. The authors use acontent analysis of the press to show the bias of the Polish weekly and an attitude of editors to a specific subject in political context. The analysis of presented results shows a specific model of journalism and the model of media-politics relations in Poland.

Key words:

political paralelism, media in Poland, opinion press


Baczyński, J. (2015). Nadzieja bez wiary. Polityka, 44.

Blumler, J.G., & Gurevitch, M. (1995). The Crisis of Public Comminication. London-New York: Routledge.

Dobek-Ostrowska, B. (2015). Między politologią i komunikologią. Razem czy osobno? Przypadek studiów porównawczych nad relacjami polityki i mediów w Europie Środkowo-Wschodniej. Politeja, 36, 27–49.

Hallin, D., Mancini, P. (2004). Comparing Media Systems. Three Models of Media and Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

Lis, T. (2015). Rewolucja przy urnach. Newsweek, 44.

McCombs, M. (2008). Ustawianie agendy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pawlicka, A., Giertych R. (2015). Rewolucja autorytarna. Newsweek, 44.

Pisarek, W. (1983). Analiza zawartości prasy. Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych.

Różyński, P. (2015). Rynek, dziesięć świętych krów. Wprost, 43.

Rybiński, K. (2015). Nazajutrz. Do Rzeczy, 44.

Tym, S. (2015). Pakiecik. Polityka, 44.

Wolski, M. (2015). Sieroty po Platformie. Do Rzeczy, 23.


Published : 2017-11-16


Brzoza, K., Głuszek-Szafraniec, D., & Szostok, P. (2017). Politicization of the press in selected opinion-forming weeklies. Preliminary research report. Political Preferences, (16). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/6107

Katarzyna Brzoza  katarzyna.brzoza@us.edu.pl
University of Silesia in Katowice  Poland
Dagmara Głuszek-Szafraniec 
University of Silesia in Katowice  Poland
Patrycja Szostok 
University of Silesia in Katowice  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).