"Alternative worlds" - differences in a coverage of events in TVN's "Facts" and TVP's "News"Abstract

A subject of research are television news bulletins (public television – “Wiadomości” and private television – “Fakty”) in view of a presentation of information way. An analyse of a piece of discourse helps show differences between journalists who can present opposite facts, and consequently they can create public opinion. A research focus on a subject touch on news bulletins, different elements which concur to do news and the background. An aim of the analyse is also an explanation of causes differences in reporting on.

 

Key words:

TV News Bulletin, reporting on events, relations between media and politics


Analiza serwisów informacyjnych TVP na tle serwisów nadawców komercyjnych pod kątem rzetelności, bezstronności i obiektywizmu, 2013,

http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/prezentacje_2013/analiza-programow-informacyjnych.pdf (12.06.2017).

Banks, M. (2009). Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa: PWN.

Berkowitz, D.A. (2011). Introduction. W: D.A. Berkowitz (red.), Cultural Meaning of News. Thousand Oaks, CA: Sage.

Boyd, A. (2006). Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Techniki tworzenia programów informacyjnych. Kraków: Wyd. UJ.

Dijk, T. van. (2007). The Study of Discourse – an Introduction, http://www.discourses.org/OldArticles/The%20study%20of%20discourse.pdf (1.09.2015).

„Fakty” na czele oglądalności dzienników w czerwcu. „Teleexpress” stracił 590 tys. widzów, (2017). http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/fakty-na-czele-ogladalnosci-dziennikow-w-czerwcu-teleexpress-stracil-590-tys-widzow (5.07.2017).

Dobek-Ostrowska, B. (2011). Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce. Polityka w mediach. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Fras, J. (1999). Dziennikarski warsztat językowy. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jakubowicz, K. (2007). Media publiczne: początek końca czy nowy początek?. Warszawa: Wyd. Profesjonalne i Akademickie.

Głowacki, A. (2017). Stosunek do przyjmowania uchodźców. Komunikat z badań CBOS, nr 44.

Hallin, D.C, Mancini, P. (2007). Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jurga-Wosik, K., Stępińska, A., Narożna, D., Secler, B., & Adamczewska K. (2017). Między informacją a komentarzem: polski model dziennikarstwa w świetle badań empirycznych. W: I. Hofman & D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media : gatunki w mediach. T. 1, Zagadnienia teoretyczne, gatunki w mediach drukowanych. Lublin: Wyd. UMCS.

Lisowska-Magdziarz, M. (2006). Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lisowska-Magdziarz, M. (2008). Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Kraków: Wyd. UJ.

Lisowska-Magdziarz, M. (2015). Pytanie o genologię mediów w kulturze partycypacji. Próba rekonesansu metodologicznego. W: W. Godzic, A. Kozieł, & J. Szylko-Kwas (red.), Gatunki i formaty we współczesnych mediach. Warszawa: Poltext.

McCombs, M. (2008). Ustanawianie agendy: media masowe i opinia publiczna. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mielczarek, T. (2007). Monopol. Pluralizm. Koncentracja. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

Monitoring wyborczy telewizyjnych serwisów informacyjnych. Wybory do Parlamentu RP 2015. Raport podsumowujący. Telewizje ogólnopolskie (2015a), http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/komunikaty/wybory-2015/monitoring-wyborczy-telewizyjnych-serwisow-informacyjnych.-wybory-do-parlamentu-rp-2015.pdf (12.06.2017).

Monitoring wyborczy telewizyjnych serwisów informacyjnych. Wybory prezydenckie 2015. Raport podsumowujący. Telewizje ogólnopolskie II tura (2015b), http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/komunikaty/monitoring-wybory-2015/raport-telewizyjne-serwisy-informacyjne--i-tura.pdf (12.06.2017).

Nierenberg, B. (2011). Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nowak, E. (2009). Komercjalizacja komunikacji politycznej – infotainment i politainment w programach informacyjnych. Annales Uniersitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XVI (2), 201–13.

Palczewski, M. (2010). Nowy paradygmat newsa, infotaimentu i tabloidyzacji na przykładzie telewizyjnych serwisów informacyjnych (Wiadomości TVP i Fakty TVN). W: K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, & J. Marszałek-Kawa (red.), Ludzie polskich mediów. Celebryci a redaktorzy. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Seklecka, A. (2011). Media–polityka–manipulacja medialna. Przypadek Polski po 1989 roku. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Seklecka, A. (2017). Rytuały medialne w komunikowaniu masowym. Przypadek telewizyjnych serwisów informacyjnych „Fakty” TVN i „Wiadomości” TVP. Toruń: Wyd. Naukowe UMK.

Skowronek, B. (2014). Mediolingwistyka. Wprowadzenie. Kraków: WN UP.

Warchała, J. (2004). Horyzonty manipulacji: perswazja, manipulacja, interpretacja. W: P. Krzyżanowski & P. Nowak (red.), Manipulacja w języku. Lublin: Wyd. UMCS.

Tuchman, G. (1978). Making News. A Study in the Construction of Reality. London: The Free Press.

Ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r. (Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34 z późn. zm.).

Wojtak, M. (2004). Gatunki prasowe. Lublin: Wyd. UMCS.

Wolny-Zmorzyński, K., & Kaliszewski, A. (2014). Rodzaje i gatunki dziennikarskie. W: K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, J. Snopek, & W. Furman (red.), Prasowe gatunki dziennikarskie. Warszawa: Poltext.


Published : 2017-11-16


Seklecka, A. (2017). "Alternative worlds" - differences in a coverage of events in TVN’s "Facts" and TVP’s "News". Political Preferences, (16). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/6120

Aleksandra Seklecka  seklecka@umk.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).