A few words about the mediatization of memory, it is, how "Polityka" and "Tygodnik Powszechny" have built narration on Polish-German reconciliation in 1965-1989/90Abstract

Mediatization of politics, including historical politics which takes a crucial part in the process of creating collective memory, is a fact. Media - as a carrier of memory - are used to circulate the images of the past and the present and give meaning to them. The objective of this article was an attempt to analyze Polish media discourse between 1965 and 1989/90 with reference to the phenomenon of creating memory about Polish-German reconciliation. In what way, taking into consideration the role of press and media in creating memory, was the memory about the most significant in the discussion about Polish-German reconciliation events (Letter of Reconciliation of the Polish Bishops to the German Bishops, kneeling of Willy Brandt in front of the monument commemorating 500 thousand Jewish people murdered by Nazis) created, presented, in what way was it commemorated in "Tygodnik Powszechny" and "Polityka" between 1965-1989/90. The following paper attempts to describe the changing media discourse (its elements and qualities) which was the basis for building the image of Polish-German reconciliation emerging from the source material.

 

Key words:

media discourse, mediatization, memory studies, Poland, German, reconciliation


Bardecki, A. ks. (1971). Spotkania w NRF. Tygodnik Powszechny, 3.01.

Brandt, W. (1976). Z pamiętników Brandta. Polityka, 7.08.

Burzyński, J. (1966). Portret Kardynała. Polityka, 26.03.

Goban-Klas, T. (1999). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Korzeniewski, B. (2007). Medializacja i mediatyzacja pamięci – nośniki pamięci i ich rola w kształtowaniu pamięci przeszłości. Kultura współczesna, 3(53), 5–23.

Krzemiński, A. (1984). Wkrótce nasza kolej. Rozmowa z Gerhardem Schröderem. Polityka, 10.11.

Krzemiński, A. (1985). Duchy nie znają granic, Polityka, 6.07.

Krzemiński, A. (1989). Jak przepraszają narody. Polityka, 5.08.

„Kto kontynuuje linię Mieszka?” (1966). Polityka, 23.04.

Kwiatkowski, P.T. (2009). Czy lata III Rzeczypospolitej były „czasem pamięci”. W: A. Szpociński (red.), Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Nijakowski, L.M. (2008). Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny. Warszawa: Wydawnictwa akademickie i profesjonalne.

Nossol, A. ks. bp. (1989). Homilia wygłoszona w Krzyżowej, Iść razem – pojednanie w prawdzie i miłości. Tygodnik Powszechny, 3.12.

Oniszczuk, Z. (2011). Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji. Studia medioznawcze, 4, 11–22.

Rakowski, M. F. (1970). Nietypowa droga. Polityka, 12.12.

Rusinek, K. (1966). Granice miłosierdzia. Polityka, 15.01.

Steffen, K. (2015). Druga wojna światowa i Holokaust w Polsce i w Niemczech: pamięć zbiorowa i komunikacja międzykulturowa. W: A. Gall, J. Grębowiec, J. Kalicińska, K. Kończal, I. Surynt, &Ch. Pletzing (red.), Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego. Wrocław: ATUT.

Szpociński, A. (2006). Problemy z pamięcią i historią najnowszą. W: A. Szpociński, & P. T. Kwiatkowski (red.), Przeszłość jako przedmiot przekazu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wolf-Powęska, A. (2005). Co Niemiec to odmieniec. Polityka, 7.05.

Wolf-Powęska, A. (2011). Pamięć, brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945-2010). Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

„Wielkie dobro przebaczenia”. Kazanie księdza arcybiskupa Karola Wojtyły w kościele św. Szczepana w dniu 26 grudnia 1965 (1985). Tygodnik Powszechny, 24.11.


Published : 2017-11-16


Dec-Pustelnik, S. (2017). A few words about the mediatization of memory, it is, how "Polityka" and "Tygodnik Powszechny" have built narration on Polish-German reconciliation in 1965-1989/90. Political Preferences, (16). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/6122

Sylwia Dec-Pustelnik  decsylwia@gmail.com
University of Wrocław  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).