Degree of bias in polish general-information newspapers (selected determinants)Abstract

This article attempts to determine the degree of bias in Polish general-information newspapers (“Gazeta Polska Codziennie”, “Nasz Dziennik”, “Gazeta Wyborcza” and “Rzeczpospolita”), based on selected determinants. They include: thematic agenda, political pluralism and media coverage, degree of directives and persuasiveness of messages. The author used the method of content analysis of press, analysis method and synthesis method.

Key words:

media bias, media-party parallelism, polish general-information newspapers


Allan, S. (2004). Kultura newsów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Baranowski Z. (2017). Czy można cofnąć akt łaski?. Nasz Dziennik, 01.06.

Blumler, J., & Gurevitch, M. (1995). The Crisis of Public Communication. London–New York: Routledge.

Czuchnowski, W. (2017a). Prezydent Duda złamał konstytucję. Gazeta Wyborcza, 01.06.

Czuchnowski, W. (2017b). Cień Leppera nad Kamińskim. Gazeta Wyborcza, 01.06.

Dane PBC, www.pbc.pl/rynek-prasowy/raporty-pbc/dzienniki/ (10.08.2017).

Dane ZKDP, www.teleskop.org.pl/zkdp/index.jsp?p=publicDataNoReg (10.08.2017).

Dobek-Ostrowska, B. (2011). Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dobek-Ostrowska, B., Fras, J., & Ociepka, B. (1999). Teoria i praktyka propagandy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dobski, M. (2017). Szykuje się rozłam w Kukiz'15. Rzeczpospolita, 30.05.

Duklanowski, T. (2017a). Działaczka opozycji wyrzucona z pracy. Gazeta Polska Codziennie, 29.05.

Duklanowski, T. (2017b). Andrzejewski: Sąd Najwyższy nie może korygować prezydenta. Gazeta Polska Codziennie, 02.06.

Fiut, S. (1995). Kierunki zmian w analizie zawartości. Zeszyty Prasoznawcze, 1-2, 144–52.

Flont, M., Kajtoch, W., & Pielużek, M. (2015). Perspektywy leksykalnej ilościowej analizy zawartości. W: A. Kiklewicz & I. Uchwanowa-Szmygowa (red.), Dyskurs: aspekty lingwistyczne, semiotyczne i komunikacyjne. Olsztyn: Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

GAW (2017). Szyszko: Puszczy Białowieskiej zagrażają ekolodzy. Gazeta Wyborcza, 01.06.

Hallin, D.C., & Mancini, P. (2007). Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Harłukowicz, J. (2017). Kogo zna Beata Kempa?. Gazeta Wyborcza, 30.05.

Kolonko, M. (2017a). PiS ogłosi swój plan w Przysusze. Rzeczpospolita, 31.05.

Kolonko, M. (2017b). Wiosenne roszady w Platformie. Rzeczpospolita, 29.05.

Kolonko, M. (2017c). Nowoczesna postawi na Pawła Rabieja w Warszawie?. Rzeczpospolita, 01.06.

Kondzińska A., & Szpala, I. (2017a). PiS: Pieniądze i spółka. Tak powstało imperium. Gazeta Wyborcza, 29.06.

Kondzińska A., & Szpala, I. (2017b). PiS: Pieniądze i spółka. To idzie młodość. W harcerskim mundurku i z państwowym zleceniem. Gazeta Wyborcza, 31.05.

Kondzińska A., & Szpala I. (2017c). PiS: Pieniądze i spółka. Strefa niezależnych i kuzyn prezesa. Gazeta Wyborcza, 30.05.

Kotras, M. (2013). Dwa światy, dwie narracje. Retoryka tygodników opinii „W sieci” i „Polityka”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 46, 89–109.

Kowalski, A. (2017). Do przodu choć z oporami. Nasz Dziennik, 03-04.06.

Łukaszewicz, A. (2017). Sąd Najwyższy: Kamiński nie jest ułaskawiony/Prezydent nie mógł ułaskawić byłego szefa CBA. Rzeczpospolita, 01.06.

Marosz, M. (2017a). Sędzia Rysiński łaskawy na „Maxi”. Gazeta Polska Codziennie, 30.05.

Marosz, M. (2017b). Sąd Najwyższy podważył decyzję prezydenta. Gazeta Polska Codziennie, 01.06.

McCombs, M. (2009). Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

McQuail, D. (1992). Media Performance: Mass Communication and the Public Interest, London-Newbury Park: Sage Publications.

Michalik, S. (2006). Ideologiczny wymiar przedstawień medialnych we współczesnej Polsce. W: P. Żuk (red.), Media i władza. Demokracja, wolność przekazu i publiczna debata w warunkach globalizacji mediów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

mik, pap (2017). PSL samodzielnie do wyborów. Rzeczpospolita, 02.06.

Nowak, E. (2014). Ustanawianie agendy politycznej (policy agenda-setting). Atheneum. Polskie Studia Politologiczne, 43, 77–94.

Nyzio, A. (2015). Zagrożenia demokracji według „Gazety Wyborczej”: ilościowa analiza treści. W: M. Dróżdż (red.), Media w dialogu: mury czy mosty. Tarnów: Wydawnictwo Biblos.

Pisarek, W. (2002). Nowa retoryka dziennikarska. Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Przemyłski, J. (2017). Profanacja zwana sztuką. Gazeta Polska Codziennie, 29.05.

Soin, M. (2011). Dziennikarstwo zaangażowane w świetle socjologii moralności. W: M. Soin, L. Baran (red.), Oblicza mediatyzacji. Analiza krytyczna. Kraków-Rzeszów-Zamość: Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie.

Street, J. (2006). Mass media, polityka i demokracja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

zuz (2017). Poza parlamentem też można. Rzeczpospolita, 29.05.


Published : 2017-11-16


Olechowska, P. (2017). Degree of bias in polish general-information newspapers (selected determinants). Political Preferences, (16). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/6129

Paulina Olechowska  paulina@olechowska.eu
University of Szczecin  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).