Mass Media Usage as the Quality of Life Index in PolandAbstract

The quality of life is an interdisciplinary issue. Hence, in Polish social sciences there are many different definitions for this term, which has its consequences in research. Nowadays, the topic of life quality is being analyzed through its objective and subjective indexes. The article presents results of various research on mass media usage in the context of spending free time and using modern information and communication technologies (ICT), since both these trends have dominated the field of analyzing objective and subjective dimension of life quality of Poles when it comes to using media. Unfortunately, using mass media is not regarded in research as one of the main indexes for life quality and its full utilization requires a correction of meaning and methodology.


Keywords

mass media usage; life quality; index (measurement); national Polish research

Allardt, E. (1976). Dimensions of Welfare in a Comparative Scandinavian Study. Acta Sociologica, 19(3), 227–40.

Bańka, A. (1994). Jakość życia w psychologicznych koncepcjach człowieka i pracy. In: A. Bańka & R. Derbis (eds.), Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia (pp. 19–40). Poznań – Częstochowa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Czapiński, J., & Panek, T. (eds.) (2001). Diagnoza społeczna 2000: warunki i jakość życia Polaków oraz ich doświadczenia z reformami systemowymi po 10 latach transformacji. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.

Czapiński, J., & Panek, T. (eds.) (2015). Diagnoza społeczna 2015: warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.

EQLS (2016). EQLS 2016 - Research reports. https://www.eurofound.europa.eu/pl/surveys/european-quality-of-life-surveys/european-quality-of-life-survey-2016/EQLS-2016-research-reports (04/12/2018).

Gałęski, B. (1977). Styl życia i jakość życia – próba systematyzacji pojęć. Studia Socjologiczne, 1(64), 31–50.

GUS (2013). Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce 2013.

http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_jakosc_zycia_2013.pdf (17/07/2018).

GUS (2014). Badanie budżetu czasu ludności 2013: Część I. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/badanie-budzetu-czasu-ludnosci-w-2013-r-,18,1.html (17/07/2018).

GUS (2015). Subiektywny dobrobyt w Polsce w 2015 r.

https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/20/1/1/subiektywny_dobrobyt_w_polsce_w_2015r.pdf (18/07/2018).

GUS (2017a). Jakość życia w Polsce w 2015 r.: wyniki badania spójności społecznej. https://www.stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/4/2/1/jakosc_zycia_w_polsce_w_2015_roku.pdf (20/07/2018).

GUS (2017b). Jakość życia w Polsce. Edycja 2017. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/jakosc-zycia-w-polsce-edycja-2017,16,4.html (23/07/2018).

GUS (2017c). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013-2017. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-wyniki-badan-statystycznych-z-lat-2013-2017,1,11.html (20/07/2018).

GUS (2017d). Sytuacja gospodarstw domowych w 2017 r. w świetle wyników badania budżetu gospodarstw domowych. Tablice.

http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/3/17/1/sytuacja_gospodarstw_domowych_w_2017_tablice.xlsx (20/07/2018).

Kaleta, A. (1988). Jakość życia młodzieży wiejskiej. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Kane, R.A. (2002). Quality of life. In: L. Breslow (ed.), Encyclopaedia of Public Health, Vol. 3 (pp. 1003–1006). New York: MacMillan Reference Library.

Kowalik, S. (1995). Pomiar jakości życia – kontrowersje teoretyczne. In: A. Bańka & R. Derbis (eds.), Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych (pp. 75–85). Poznań-Lublin: Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Działania Społecznego.

Owsiński, J. W., & Tarchalski, T. (2008). Pomiar jakości życia. Uwagi na marginesie pewnego rankingu. Współczesne Problemy Zarządzania, 1, 59–96.

Piasny, J. (1993). Poziom i jakość życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, 73–92.

Reaburn, J., & Rootman, I. (1998). People-Centred Health Promotion. Chichester: John Wiley & Sons.

Rybczyńska, D. (1995). Jakość życia pokolenia wstępującego. Zielona Góra: Wydawnictwo WSP.

Skrzypek, E. (2001). Czynniki kształtujące jakość życia.

http://idn.org.pl/Lodz/Mken/Mken%202001/Referaty%202001/14.pdf (16/07/2018).

Trzebiatowski, J. (2011). Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych. Hygeia Public Health, 46(1), 25–31.

Włodarczyk, K. (2015). Jakość życia postrzegana przez Polaków w XXI wieku. Konsumpcja i Rozwój, 1, 3–16.

Download

Published : 2018-12-31


OniszczukZ. (2018). Mass Media Usage as the Quality of Life Index in Poland. Political Preferences, (21). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/6166

Zbigniew Oniszczuk  gringol@post.pl
University of Silesia in Katowice  Poland
https://orcid.org/0000-0001-6126-0947All articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).