Between Czechoslovakia and 'Mečiarism': Political Situation in the Slovak Republic in 1992-1994Abstract

The article concerns the analysis of the political situation in the Slovak Republic and the formation of the party system. In the analysed period, the process of decomposition of the Czech and Slovak Federal Republic took place, or actually, the culmination of this process. The study is based on the assumption that in the analysed period there were many divisions observed on the political scene, which were the result of the lack of a stable political structure. In the article author uses the method of historical and institutional analysis.


Keywords

Slovakia; Czechoslovakia; Vladimír Mečiar; HZDS

Bajda, P. (2009). Spór o władzę na Słowacji w latach 1993-1998. In: J. Błuszkowski, & J. Zaleśny (eds.), Wielowymiarowość systemów politycznych. Teoretyczne założenia i praktyczne uwarunkowania (pp. 36–46). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa

Bajda, P. (2010a). Elity polityczne na Słowacji w latach 1989-2010. Kręta droga do nowoczesnego państwa. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Bajda, P. (2010b). Polityka zagraniczna Słowacji. In: E. Pałka (ed.), Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa (pp. 255–78). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.

Bankowicz, M. (2003). Zlikwidowane państwo. Ze studiów nad polityką Czechosłowacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Čarnogursky, J., & Dienstbier, J. (2002). Osobno lepiej niż razem. Gazeta Wyborcza, 17.09.

Červený, O., & Kmeť, N. (2008). Slovenská národná rada a jej snahy o riešenie štátoprávnych otok. In: M. Peknik (ed.), Slovenské národné rady a cestak parlamentarizmu (pp. 221–50). Bratislava: VEDA.

Cichosz, M. (2010). Gabinety na Słowacji po 1990 roku. In: E. Pałka (ed.), Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa (pp. 133–50). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.

Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Z.z. 1992, č. 84.

Henderson, K. (2002), Slovakia. The escape from invisibility, London-New York: Routhledge.

Herbut, R. (1998), Systemy partyjne krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz wzorce rywalizacji politycznej. In: A. Antoszewski & R. Herbut (ed.), Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej (pp. 129–67). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jagodziński, A. (1993). Etyczna regulacja prasy. Gazeta Wyborcza, 9-10.01

Jagodziński, A. (1993). Minister bez paszportu. Gazeta Wyborcza, 8.03

Jančura, V. (2014). Prezident sa postavil premiérovi a - povalil ho. Pravda, 25.03.

Kováč, M. (1998). Wszystko się może zdarzyć. Gazeta Wyborcza, 25.09.

Madera, A.J. (2001). Na drodze do niepodległości. Słowacki system polityczny w okresie transformacji. Rzeszów: SAS Wanda Tarnawska.

Orlof, E. (2003), Transformacja polityczna w Słowacji w ostatniej dekadzie XX wieku. In: I. Stawowy-Kawka & W. Rojek (eds.), Państwa europejskie na drodze do niepodległości (w drugiej połowie XIX i XX wieku). Studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Zgórniakowi (pp. 253–63). Kraków: Towarzystwo Wydawnicze Historica Jagiellonica.

Parlamentné voľby 1992 na Slovensku. www.vysledkyvolieb.sk/parlamentne-volby/1994/vysledky (29/07/2018).

Parlamentné voľby 1994 na Slovensku. www.vysledkyvolieb.sk/parlamentne-volby/1994/vysledky (29/08/2018).

Pleszaty, K. (1992). Przed rozwodem. Wprost, 21.06.

Programové vyhlásenie Slovenskej republiky, Stenografická správa z 2. schôdzi Slovenskej národnej rady konanej 14. a 15. júla 1992, https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=71564 (28/08/2018).

Pytlik, B. (2010). Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993-1998. In: J. Osiński (ed.), Administracja publiczna. Między polityką, prawem a ekonomią. Jubileusz 10-lecia Katedry Akademii Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH (pp. 221–67). Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.

Schuster R. (1999) [interview], Bez czerwonej kartki. Polityka, 11.12.

Stenografická správa o 15. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 15. februára a 2. marca 1993, https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=75649 (06/08/2018).

Stenografická správa o 29. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 12. a 13. apríla 1994, http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=71577 (30/08/2018).

Szczepaniak, M. (1995). Czechosłowacja w latach 1989-1992. Od „aksamitnej rewolucji” do „aksamitnego” rozpadu federacji. Prace Politologiczne, 226, 38–58.

Szomolanyi, S (2004). Slovakia: From a Difficult Case of Transition to a Consolidated Central European Democracy. In: T. Hayashi (ed.), Democracy and market economics in Central and Eastern Europe (pp. 149–88). Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University.

Zenderowski, R. (2007). Nad Tatrami błyska się… Słowacka tożsamość narodowa w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989-2004). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Żarna, K. (2015). Od Mečiara do Dzurindy. Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993-2002. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Download

Published : 2018-12-31


ŻarnaK. (2018). Between Czechoslovakia and ’Mečiarism’: Political Situation in the Slovak Republic in 1992-1994. Political Preferences, (21). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/7254

Krzysztof Żarna  zrnk75@wp.pl
University of Rzeszów  Poland
https://orcid.org/0000-0002-6965-8682All articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).