[1]
Turska-KawaA. and WojtasikW. 2010. Postawy, zachowania i decyzje wyborcze jako przedmiot badaƄ empirycznych. Political Preferences. 1 (Jan. 2010).