[1]
WolnickiJ. 2010. Polacy wobec jednomandatowych okręgów wyborczych. Political Preferences. 1 (Jan. 2010).