[1]
MarzecM. 2010. Uczestnictwo Polaków w praktykach religijnych i ich ocena roli Kościoła w życiu publicznym. Political Preferences. 1 (Jan. 2010).