[1]
Preferencje PolityczneR. 2010. Spis tabel, wykresów, rysunków. Political Preferences. 1 (Jan. 2010).