[1]
PilchI. 2011. Makiawelizm jako osobowościowy predyktor zachowań wyborczych. Political Preferences. 2 (Jan. 2011).