[1]
Musiał-KargM. 2013. Opinie polskich wyborców na temat integracji europejskiej i wprowadzenia waluty euro w kontekście kryzysu finansowego w Europie i na świecie. Political Preferences. 5 (Mar. 2013).