[1]
Turska-KawaA. 2015. Czynnik gospodarczy jako predyktor zachowaƄ wyborczych. Political Preferences. 10 (Jan. 2015).