[1]
AlberskiR. 2012. Wybrane czynniki wpływające na decyzje wyborców w elekcji parlamentarnej w 2011 roku. Political Preferences. 3 (Jan. 2012).