[1]
PeszyƄskiW. 2012. Personalizacja politycznych preferencji. Political Preferences. 3 (Jan. 2012).