[1]
MarmolaM. and OlszaneckaA. 2012. Partycypacja polityczna kobiet a wprowadzanie ustawowych kwot wyborczych. Political Preferences. 3 (Jan. 2012).