[1]
Tybuchowska-HartiƄskaK. 2012. Partycypacja obywatelska na poziomie lokalnym. Political Preferences. 3 (Jan. 2012).