[1]
Tomczak Łukasz 2012. Problem legalizacji związków partnerskich osób tej samej płci w kampanii wyborczej 2011 roku. Political Preferences. 3 (Jan. 2012).