[1]
Preferencje PolityczneR. 2012. Spis tabel, wykresów, rysunków. Political Preferences. 3 (Jan. 2012).