(1)
Turska-KawaA.; WojtasikW. Postawy, Zachowania I Decyzje Wyborcze Jako Przedmiot BadaƄ Empirycznych. PolPre 2010.