(1)
AlberskiR. Proces Zmiany Lojalnoƛci Wyborczej W Polsce W Latach 2005-2009. PolPre 2010.