(1)
PeszyńskiW. Społeczne Oddziaływanie Strategii Tworzenia List Wyborczych. PolPre 2010.