(1)
WichuraJ. Identyfikacje Partyjne a Preferencje W Zakresie KsztaƂtu Systemu Politycznego W Polsce. PolPre 2010.