(1)
Turska-KawaA. Psychologiczne Uwarunkowania ZachowaƄ Wyborczych. PolPre 2010.