(1)
Turska-KawaA.; WojtasikW. Struktura Społeczna Oraz Preferencje Partyjne W Układzie Autoidentyfikacji Lewicowo-Prawicowych. PolPre 2010.