(1)
KarnowskaD. Identyfikacja Lewica-Prawica I Jej Rozumienie W Przestrzeni Kulturowej. PolPre 2010.