(1)
WojtasikW. Kwestie Ekonomiczne Jako Czynnik Dyskrepancyjny Identyfikacji Politycznych. PolPre 2010.