(1)
StecykK.; OkrzesikJ. Poglądy Na Kwestie Socjalne I Ich Wpływ Na Polską Scenę Polityczną. PolPre 2010.