(1)
OkraskaT. Poparcie Dla Demokracji I Integracji Z UniÄ… EuropejskÄ… W Perspektywie Deklarowanych Preferencji Partyjnych. PolPre 2010.