(1)
WolnickiJ. Polacy Wobec Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. PolPre 2010.