(1)
MarzecM. Uczestnictwo Polaków W Praktykach Religijnych I Ich Ocena Roli Kościoła W życiu Publicznym. PolPre 2010.