(1)
Preferencje PolityczneR. Spis Tabel, Wykresów, Rysunków. PolPre 2010.