(1)
Turska-KawaA.; WojtasikW. Zachowania Wyborcze Obywateli W 2010 Roku. PolPre 2011.