(1)
AlberskiR. Dylematy Wyborcy. Czynniki Wpływające Na Zachowania W Kampanii Prezydenckiej I Samorządowej W 2010 Roku. PolPre 2011.