(1)
PilchI. Makiawelizm Jako Osobowościowy Predyktor Zachowań Wyborczych. PolPre 2011.