(1)
Tomczak Łukasz. Przywódcy Polskich Partii Politycznych. PolPre 2011.